"ΞΕΝΟΦΩΝ" - 1η Φάση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών

Σύντομες οδηγίες

Οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν στα θέματα του διαγωνισμού εντός του προκαθορισμένου χρόνου των 60 λεπτών. Μετά την απάντηση της τελευταίας ερώτησης ή μετά την πάροδο των 60 λεπτών, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια καρτέλα που ζητά τα εξής στοιχεία:

  1. Ονοματεπώνυμο μαθητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να το γράψετε στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
  2. email μαθητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να δώσετε ένα έγκυρο email)

Στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ (SUBMIT). Το πάτημα του πλήκτρου θα σημαίνει αυτόματα το τέλος της εξέτασης και την αποστολή του ηλεκτρονικού γραπτού σας στην Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Λόγω της χρήσης του ειδικού αυτού συστήματος εξέτασης, απαντήσεις από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα θα στέλνονται μόνο μία φορά και δεν θα γίνονται δεκτές εκ των υστέρων διορθώσεις ή επανυποβολές. Το σύστημα όμως έχει την δυνατότητα να σκρολάρετε πάνω-κάτω και θα σας επιτρέψει ΠΡΙΝ πατήσετε την ΥΠΟΒΟΛΗ να ελέγξετε (αν το επιθυμείτε) όλες τις απαντήσεις σας και να κάνετε όσες διορθώσεις επιθυμείτε.

Μετά τον έλεγχο όμως θα πρέπει να πατήσετε ΥΠΟΒΟΛΗ (SUBMIT). Με το τέλος της εξέτασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα σας εμαφνίσει τον συνολικό σας βαθμό.

Έχετε πρόσβαση στο τεστ της 1ης φάσης κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο παρακάτω:

 

Σύνδεσμος θεμάτων 1ης Φάσης "ΞΕΝΟΦΩΝ"

 

Καλή επιτυχία!!!

Εκ της οργανωτικής επιτροπής