Ύλη (λίγο πιο περιορισμένη) για τον Παν. Διαγωνισμό Οικονομικών

Στην σελίδα:

https://contest.econ.uth.gr/organosi/ύλη-διαγωνισμού

Θα βρείτε όλα τα βιβλία που χρειάζεστε για τον Διαγωνισμό και τα αντίστοιχα Κεφάλαια που πρέπει να μελετήσετε.

Κάναμε μια μικρή περιοκοπή της αρχικής ύλης.


Εκτύπωση   Email