Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Π.Θ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διοργάνωση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος, ΤΚ 38333

Τηλέφωνο: +30 2421074916

email: economics-contest@uth.gr

Φόρμα επικοινωνίας