Φάσεις του διαγωνισμού

Η πρώτη (1η) φάση με το όνομα «ΞΕΝΟΦΩΝ» θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Διαγωνισμού την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00-12:00 και μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου (ΓΕΛ, Ειδικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Εσπερινό Λύκειο, Μουσικά/Καλλιτεχνικά/Εκκλησιαστικά Λύκεια και Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού).

Οι μαθητές μπαίνοντας στον ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (δηλ. της διοργανώτριας αρχής), www.econ.uth.gr, θα βρουν εύκολα το σχετικό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών. Εκεί θα δημοσιεύεται η (παρούσα) Προκήρυξη του Διαγωνισμού και θα τονίζονται όλες οι λεπτομέρειες των φάσεων. Επιπλέον, θα βρουν τον σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει στην ιστοσελίδα των θεμάτων του Διαγωνισμού.

Οι μαθητές δεν χρειάζεται να έχουν κάνει προεγγραφή στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, παρά μόνο να πατήσουν στον σύνδεσμο που θα υπάρχει εμφανώς στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Οι μαθητές, όμως, οφείλουν να συμπληρώσουν μετά την τελευταία σελίδα των θεμάτων της εξέτασης σε ειδική σελίδα τα στοιχεία τους: (α) το ονοματεπώνυμο μαζί με τον πλήρη τίτλο του σχολείου τους, (β) ένα έγκυρο email (δικό τους ή κάποιου εκ των γονέων τους) και (γ) το τηλέφωνο (το κινητό τους ή της οικίας τους).

Δηλαδή:

Στο 1ο πλαίσιο θα γράψουν το ονοματεπώνυμο τους, για παράδειγμα: Λουκάς Ζαχείλας, 1ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 2ο πλαίσιο θα γράψουν το email τους (ή κάποιου γονέα), για παράδειγμα: zachilas@uth.gr

Στο 3ο πλαίσιο θα γράψουν το κινητό τους (ή κάποιου γονέα), για παράδειγμα: 6944ΧΧΧΧΧΧ ή 24210ΧΧΧΧΧ

Στη συνέχεια πατούν το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ (SUBMIT). Το πάτημα του πλήκτρου θα σημαίνει αυτόματα το τέλος της εξέτασης και την αποστολή του ηλεκτρονικού γραπτού τους στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Λόγω της χρήσης του ειδικού αυτού συστήματος εξέτασης, απαντήσεις από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα θα στέλνονται μόνο μία φορά και δεν θα γίνονται δεκτές εκ των υστέρων διορθώσεις ή επανυποβολές. Το σύστημα όμως διαθέτει ειδικά κουμπάκια (<) «ΠΙΣΩ» και (>) «ΜΠΡΟΣΤΑ» και θα τους επιτρέψει ΠΡΙΝ πατήσουν την ΥΠΟΒΟΛΗ να ελέγξουν (αν το επιθυμούν) όλες τις απαντήσεις τους και να κάνουν όσες διορθώσεις επιθυμούν. Μετά τον έλεγχο όμως θα πρέπει να πατήσουν ΥΠΟΒΟΛΗ.

Η 1η αυτή φάση λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως φάση bonus για την επόμενη (και κάπως δυσκολότερη) 2η φάση. Για το λόγο αυτό ο βαθμός (Άριστα = 100 μονάδες) από τη 1η φάση προσμετράται και αθροίζονται οι μονάδες της με τον βαθμό της 2ης φάσης (για την πρόκριση στην 3η φάση). Οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού εντός της επόμενης ημέρας, με ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους (ονοματεπώνυμο, κ.λπ.) και με βάση τον προσωπικό Αριθμό Μητρώου που κάθε συμμετέχοντας/ουσα θα λάβει κατά την συμμετοχή του στην 1η φάση του διαγωνισμού.