1η Φάση
Image

ΞΕΝΟΦΩΝ

26.11.2023

2η Φάση
Image

ΠΛΑΤΩΝ

21.01.2024

3η Φάση
Image

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

18.02.2024