1η Φάση
Image

ΞΕΝΟΦΩΝ

22.01.2023

2η Φάση
Image

ΠΛΑΤΩΝ

12.02.2023

3η Φάση
Image

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

12.03.2022