Ύλη διαγωνισμού

ΥΛΗ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Οικονομικών

Υποχρεωτική βιβλιογραφία

 1. Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Γ’ Γυμνασίου (Κεφάλαια 6, 7, 14)
 2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου (Πλήρες)
 3. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β’ Λυκείου (Κεφάλαια 1,2,3.6,5)
 4. Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου (Κεφάλαια 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13)
 5. Πολιτική Παιδεία Β’ Λυκείου (Κεφάλαια 6, 7, 8)
 6. ΑΟΔΕ Γ’ Λυκείου (Πλήρες)

Επικουρική βιβλιογραφία
(θα σας χρησιμεύσει για εμπέδωση και σε μεγάλο βαθμό για την 2η φάση, αλλά κυρίως για την 3η φάση).

 1. Οικονομικά Μαθηματικά Β’ ΕΠΑΛ (Πλήρες)
 2. Στατιστική Επιχειρήσεων Β’ ΕΠΑΛ (Πλήρες)
 3. Αρχές Marketing B’ ΕΠΑΛ (Πλήρες, πλην κεφαλαίου 11)
 4. Σύγχρονες Συναλλαγές Β’ ΕΠΑΛ (Πλήρες)
 5. Εφοδιαστική Αλυσίδα Β’ ΕΠΑΛ (Κεφάλαια 1,3,5,6,7)
 6. Εφοδιαστική Αλυσίδα Γ’ ΕΠΑΛ (Κεφάλαια 3,4,5,6)

Εκτύπωση   Email